พบสารพิษจากแบคทีเรียในผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

11 Oct by noi

พบสารพิษจากแบคทีเรียในผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

การติดเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยที่สุด โดยมีผลกระทบต่อบุคคลประมาณ 150 ล้านคนในแต่ละปี UTIs เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในผู้หญิง โดยมากกว่า 60% ของผู้หญิงได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ UTI ในช่วงชีวิตของพวกเขา นอกจากผลที่ตามมาในแง่ของความเจ็บป่วย การตาย และความสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้ว UTIs ยังเป็นเหตุผลหลักสำหรับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

และด้วยเหตุนี้จึงมีส่วนอย่างมากต่อปัญหาระดับโลกของการดื้อยาปฏิชีวนะ ทำให้ประมาณ 80% ของ UTIs ทั้งหมด ในการศึกษาครั้งใหม่นี้ นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า colibactin ซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งนั้น ผลิตขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ UTIs ที่ติดเชื้อ UPEC นักวิจัยวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะจากผู้ป่วย 223 รายที่เป็นโรค UTIs ที่ชุมชนได้รับ และตรวจพบหลักฐานการสังเคราะห์โคลิบักตินใน 55 ตัวอย่างที่ตรวจ นอกจากนี้ สายพันธุ์ UPEC ที่แยกได้จากผู้ป่วยเหล่านี้ผลิตโคลิบักติน ในรูปแบบเมาส์ของ UTI แบคทีเรียที่ผลิตโคลิแบคตินทำให้เกิดความเสียหายของ DNA อย่างกว้างขวางในเซลล์กระเพาะปัสสาวะ ตามที่ผู้เขียน การค้นพบนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่า UTI อาจมีบทบาทในมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

Bynoi