ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม

11 Jul by noi

ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม

การใช้เทคโนโลยีเซลล์เดียวทำให้การศึกษาใหม่กระจ่างถึงความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและความหลากหลายของเซลล์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรคหลอดเลือดหัวใจ นักวิจัยวิเคราะห์รอยโรคหลอดเลือดในมนุษย์เพื่อทำแผนที่การเข้าถึงโครมาตินของเซลล์มากกว่า 7,000 เซลล์ การเข้าถึงโครมาตินเป็นที่ทราบกันดีว่าสะท้อนถึงบริเวณที่แอคทีฟและยีนในจีโนม

การศึกษาความสัมพันธ์ทั่วทั้งจีโนมของจีโนมมนุษย์ได้ระบุตำแหน่งมากกว่า 200 แห่งที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจ มากกว่า 90% อยู่นอกยีนที่เข้ารหัสโปรตีน ซึ่งเรียกว่าองค์ประกอบควบคุมซิส ซึ่งความสำคัญในการเกิดโรคของหลอดเลือดหัวใจยังคงไม่ชัดเจน การพัฒนาของโรคหลอดเลือดหัวใจเกี่ยวข้องกับเซลล์และชนิดย่อยที่หลากหลาย การศึกษาที่เผยแพร่ในขณะนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์เดียวเพื่อทำแผนที่การเปลี่ยนแปลงของ epigenetic ในเซลล์เหล่านี้ นักวิจัยใช้วิธีการจัดลำดับ ATAC-seq เพื่อค้นหาโครงสร้างนิวเคลียสโครมาตินของเซลล์บุผนังหลอดเลือดและเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ ตลอดจนโมโนไซต์ของระบบภูมิคุ้มกัน มาโครฟาจ เซลล์ NK/T และบี ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะในการศึกษาลักษณะเฉพาะของเซลล์ กิจกรรมขององค์ประกอบ cis-regulatory ในผนังหลอดเลือดที่ได้รับผลกระทบจากโรค

Bynoi